Tüm açık pozisyonlara www.kariyer.net adresinden başvurabilirsiniz.

Açık Pozisyonlar:


İşe Alma Süreçleri:
• Boşluğu bulunun görev alanı doğrultusunda, bu özelliklere sahip olabilecek adaylar seçilir,
• Adayların referansları incelenir,
• Mülakata çağrılır (Eğer bireysel veya ekip çalışması sonucu meydana getirilen projeleri mevcutsa, bunları beraberinde getirip sunması istenir.)
• Eğer gerekli görünürse teknik mülakata tabi tutulur,
• Seçme ve yerleştirme sürecinde sadece “deneyim” ve “eğitim” değil, kişilik özelliklerine de önem verilir. Bu doğrultuda “kişilik testleri” uygulanabilir,
• İşveren, aday ile öngördüğü şartlar doğrultusunda anlaşırsa, adaya bir deneme süresi teklif edilir,
• Aday işe çağrılır.

İşe Alma Sürecinde Kritik Sorular:
1. Deneyim/Tecrübe/Referanslar
2. Seyahat engelinin bulunmaması
3. Askerlik durumu
4. Eğitim seviyesi
5. İnsani ilişkileri (Ekip ile birlikte bütünleşik bir şekilde çalışabilmesi )
6. Teknik mülakata tabi tutulması